Inspektionsavdelningen på Diagona tecknar ramavtal med Stockholmshem

Vi är stolta och glada över samarbetet med ett av landets största bostadsföretag som har valt Diagona för att utföra uppdrag inom fuktkonsulttjänster vid nybyggnads- och ombyggnadsprojekt avseende flerbostadshus.