Utsättning

Vårt företag utmärker sig genom att erbjuda experttjänster inom utsättning och produktionsmätning. Vi är inte bara specialiserade på detta område, vi håller oss ständigt uppdaterade med den senaste tekniken från branschledande leverantörer, som Leica Geosystems. Deras högteknologiska instrument stöder oss i vårt arbete och ger oss förmågan att erbjuda oöverträffad noggrannhet och effektivitet i alla våra projekt.

Vår expertis sträcker sig över nyproduktion av byggnader och infrastruktur. Varje projekt vi tar oss an, oavsett storlek, behandlas med noggrann uppmärksamhet på detaljer. Genom väl genomtänkta och etablerade processer kan vi säkerställa kvaliteten på ditt projekt. Vi försäkrar oss om att varje steg, från planering till implementering, utförs med största professionalism och precision.

En av våra viktigaste styrkor är vår förmåga att undvika stillestånd i produktionen. Våra mätningsingenjörer är inte bara lösningsorienterade, de jobbar även proaktivt och med en konstant vilja att förbättra och optimera. Vi tror på en aktiv kommunikation i projekten. Vi involverar alla intressenter, inklusive våra kunder, i processen för att säkerställa att vi uppfyller era behov och förväntningar.

Genom att välja oss får du tillgång till en partner som värdesätter kvalitet, effektivitet och kommunikation. Låt oss ta ditt bygg- eller infrastrukturprojekt till nästa nivå med vår expertis inom utsättning och produktionsmätning.

Produktionsmätning

 

Vi på Diagona tittar på ert projekt med ett holistiskt perspektiv och anpassar tilldelningen av personal och utrustning efter projektets specifika behov.

Med tanke på digitaliseringens framsteg, har vi skapat en egenutvecklad plattform, CASAI, som vi aktivt använder för att hantera mängdregleringsprocessen inom våra projekt. Genom att digitalisera mängdregleringsprocessen skapar vi förutsättningar för effektivt samarbete inom projektteamet, och ger er full insyn i arbetet med mängderna.

Dessutom, är vi stolta över vårt partnerskap med SkyMap. Som återförsäljare av plattformen SkyMap Portal kan vi dokumentera projektet med drönare, vilket ger projektmedlemmarna möjlighet att följa och planera projektets arbeten från ett fågelperspektiv.

Vidare, besitter våra mätningsingenjörer Trafikverkets behörighet I och II, vilket stärker vår förmåga att leverera resultat av hög kvalitet.

Hos oss ligger kundfokus i centrum. Vi strävar efter att ge er de bästa förutsättningarna för att genomföra ert projekt. Tillsammans med er hittar vi en lösning för ert mätbehov som passar er budget och ert projekts specifika krav.

 

 

Genom att utnyttja den senaste tekniken från Leica Geosystems inom våra uppdrag för utsättning och produktionsmätning, ser vi till att minimera risken för produktionsbortfall. Vår utrustning är designad för att fungera i tuffa förhållanden som kyla, snö, regn och vind.

Vi förstår att varje typ av projekt har sina unika behov och frågeställningar. Med vår breda erfarenhet av utsättning för en mängd olika strukturer och miljöer, som byggnader, grunder, vägar, broar, gator, järnvägar, flygfält, tunnlar och ledningar, kan vi anpassa oss till en mängd olika projekttyper.

När det gäller maskinstyrning, har vi den kompetens som behövs för att säkerställa att projektet följer etablerade arbetsrutiner och kvalitetssäkringsmetoder. Vi har processer på plats för att kontrollera att maskinerna alltid har de senaste modellfilerna.

Till sist, när projektet är slutfört, tar vi på Diagona ett helhetsansvar för relationshandlingarna, vilket ytterligare bekräftar vårt åtagande att leverera en fullständig, högkvalitativ service till alla våra kunder.

ref_how-arkitekter
leica geosystems
referens bonava

Vad är utsättning och varför är det så viktigt?

 

Utsättning är en avgörande del i byggnads- och infrastrukturprojekt. Den syftar till att överföra ritningarnas design och layout från papper eller digitala medier till den faktiska byggnadsplatsen. Genom utsättning kan arkitektens vision förverkligas i den verkliga världen, vilket gör det till en central del i alla bygg- och infrastrukturprojekt.

Vid utsättning utgår man, likt inmätning, från kända punkter. Skillnaden är att i stället för att mäta in detaljer och beräkna deras lägen så är deras koordinater och höjder kända. Med hjälp av ett precist mätinstrument kan man sedan beräkna instrumentets läge och se hur långt från detaljens teoretiska värde man befinner sig. Genom att justera efter dessa beräkningar kan man sedan närma sig detaljens faktiska värde. Efter utsättning mäter man också in det uppnådda läget och dokumenterar det, för att säkerställa att allt stämmer överens med de ursprungliga planerna.

Utsättningens betydelse kan inte underskattas. Korrekt utsättning är nödvändig för att säkerställa att byggnader och infrastrukturer byggs på rätt plats och enligt designen. Det är detta som avgör om väggar, fundament och andra strukturer hamnar på rätt ställe, vilket är avgörande för byggnadens strukturella integritet och säkerhet.

Ytterligare en viktig aspekt av utsättning är att det minskar risken för dyra misstag. En felplacerad vägg eller en felaktigt lagd grund kan leda till kostsamma förseningar och reparationer. Genom att noggrant utföra utsättningen kan man minska risken för sådana problem och därmed hålla projektet inom tids- och budgetramarna.

Dessutom spelar utsättningen en kritisk roll i att uppfylla lagkrav och byggkoder. Precis som med alla andra aspekter av byggandet, regleras utsättningen av strikta standarder och riktlinjer som måste följas. Genom att säkerställa korrekt utsättning kan man säkerställa att byggnaden uppfyller alla nödvändiga krav.

Utsättningen är mycket mer än bara att rita linjer i marken. Det är en komplicerad och viktig process som kräver precision, teknisk kunskap, förståelse för design och konstruktion. Genom noggrann och korrekt utsättning kan vi se till att byggnader och infrastrukturer inte bara är vackra och funktionella, utan också säkra och hållbara. Allt detta bör genomföras av en utbildad mätkonsult

Diagona har tillhandahållit utsättning och produktionsmätning inom bygg- och anläggningsbranschen sedan bolaget startades 2015. Våra mätningsingenjörer har flerårig erfarenhet av utsättning och produktionsmätning.

Genom att använda oss som leverantör så får du:

  • Rätt kompetens
  • Lösningsorienterad personal
  • Bra kommunikation
  • Snabba leveranser
  • Ett gott bemötande

Produktionsmätning järnväg

Vi gör mätningar på järnvägen invid slussenprojektet i Stockholm.

Nybyggnad bostadsprojekt

Utsättning för nybyggnad av ett bostadsprojekt.

Utsättning järnvägsövergång

Vi gör mätningar för ett byte av en järnvägsövergång.

Vad är kostar en utsättning?

 

När det kommer till att fastställa kostnaden för utsättning, kan det vara utmanande att ge en exakt siffra utan specifik projektinformation. Det finns dock några allmänna riktlinjer som hjälper till att förstå hur prisstrukturen kan se ut.

Utsättning är en teknisk process som innebär överföring av byggnadsritningar till marken, vilket möjliggör faktisk konstruktion. Denna process kräver sakkunskap, precisionsutrustning och tid. Det är dessa tre faktorer som huvudsakligen påverkar kostnaden för utsättning.

Tiden är en kritisk faktor som direkt påverkar kostnaden. Antalet timmar eller dagar som behövs för att slutföra utsättningen kommer att påverka kostnaden. Om din byggnad eller konstruktion har en komplicerad layout, kommer detta att öka den tid som krävs för att slutföra utsättningen, vilket i sin tur ökar kostnaden.

Erfarenheten och expertisen hos mätningsingenjören är en annan avgörande faktor. En erfaren mätningsingenjör kan navigera genom komplicerade scenarier, minimera fel och spara tid, vilket i slutändan kan resultera i kostnadsbesparingar. Men detta innebär också att deras tjänster kan prissättas högre, med hänsyn till deras kunskap och erfarenhet.

Kvaliteten på den utrustning som används för utsättning spelar också en stor roll i kostnaden. Modern, högprecisionsutrustning kan öka kostnaderna, men det erbjuder samtidigt en noggrannhet som är oumbärlig för processen. Felaktig utsättning kan leda till allvarliga problem senare i byggfasen, så investeringen i högkvalitativ utrustning är ofta väl motiverad.

Även platsen och terrängen där byggnaden ska uppföras påverkar kostnaden för utsättning. Områden med svår terräng, stora höjdskillnader eller svåråtkomliga platser kan öka arbetsinsatsen och därmed kostnaderna.

 

Bäst i branschen på utsättning och produktionsmätning

 

När det gäller utsättning, på Diagona, erbjuder vi en överlägsen service som kombinerar teknisk expertis, användning av den senaste tekniken och ett engagerat team som är dedikerat till att utföra varje projekt med stor noggrannhet. Vi arbetar ständigt för att erbjuda våra kunder bästa möjliga värde och de mest konkurrenskraftiga priserna på marknaden.

Vi förstår att varje projekt är unikt, och därför skräddarsyr vi våra priser baserat på projektets specifika behov och krav. Medan vissa faktorer som projektets storlek, komplexitet, plats och terräng kan påverka kostnaden, strävar vi alltid efter att optimera våra processer och minimera eventuella extra kostnader. Genom att göra detta säkerställer vi att våra kunder alltid får det bästa möjliga priset.

Som det bästa företaget i branschen, är vi kända för att erbjuda konkurrenskraftiga priser utan att kompromissa med kvaliteten. Vi har lyckats uppnå detta genom att investera i vår personal, teknik och processer för att ständigt förbättra effektiviteten och noggrannheten i vårt arbete.

För att få en exakt uppskattning av kostnaderna för utsättning, är det bästa att kontakta oss direkt på Diagona. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där vi kan diskutera dina specifika behov, utforska de bästa lösningarna och ge en skräddarsydd offert. På detta sätt kan du vara säker på att du får bästa möjliga service till bästa möjliga pris.