Utsättning

Produktionsmätning

För våra tjänster inom utsättning och produktionsmätning använder vi den senaste tekniken från den branschledande mätinstrument leverantören leica geosystems.

Vi är specialiserade på utsättning och produktionsmätning inom nyproduktion av byggnader och infrastruktur. Genom väl genomtänkta och etablerade processer kvalitetssäkrar vi ert projekt.

Undvik stillestånd i produktionen genom våra mätningsingenjörer som är lösningsorienterade och som alltid jobbar proaktivt med en aktiv kommunikation i projekten.

DEFINITION AV UTSÄTTNING

Vid utsättning utgår man liksom vid inmätning från kända punkter. Skillnaden är att i stället för att mäta in detaljer och beräkna deras lägen så är deras koordinater och höjder kända. Efter att ha beräknat instrumentets läge kan man sedan i instrumentet se hur långt från detaljens teoretiska värde man befinner sig och kan på så sätt närma sig dess faktiska värde. Man brukar även mäta in utsättningens läge och dokumentera det.

Vi har haft ett bra samarbete med Diagona över tid, vi har ett öppet klimat i dialogerna mellan varandra och konstruktiva dialoger kan enkelt föras.

Kalevi Hautamäki

Platschef, NCC

Utsättning

Produktionsmätning

Vi tittar på ert projekt med ett holistiskt perspektiv och tillsätter personal och utrustning efter projektets behov.

Vi har en egenutvecklad plattform CASAI som vi använder för att hantera mängdregleringsprocessen inom våra projekt. Vi skapar förutsättningar för samarbete inom projektteamet genom en digitaliserad mängdregleringsprocess där ni har full insikt i hur arbetet med mängderna fortlöper.

Vi är även partner med SkyMap och återförsäljare av plattformen SkyMap Portal som vi kan tillämpa för att dokumentera projektet med drönare, projektmedlemmarna kan då följa och planera projektets arbeten från ett fågelperspektiv.

Vi har mätningsingenjörer som besitter Trafikverket behörighet I och II.

Med ett starkt kundfokus ser vi till att ni har rätt förutsättningar för att genomföra ert projekt. Tillsammans ser vi till att hitta en lösning för ert mätbehov som passar er budget och ert projekt.

Vi använder den senaste tekniken från Leica Geosystems inom våra uppdrag för utsättning och produktionsmätning. Genom att använda rätt utrustning inom uppdragen minskar vi risken för produktionsbortfall. Vår utrustning fungerar i tuffa förhållanden som kyla, snö, regn och vind.

Varje typ projekt har sina unika behov och frågeställningar, Diagona har erfarenhet av utsättning för byggnader, grunder, vägar, broar, gator, järnvägar, flygfält, tunnlar, ledningar m.fl.

Vi har kompetens inom maskinstyrning och kan se till att projektet har ett fungerande arbetssätt med rutiner och kvalitetssäkring av maskinstyrningsutrustningen. Vi har etablerade processer för att se till så att maskinerna alltid har de senaste modellfilerna.

När projektet är klart så har vi kompetens för att ta ett helhetsansvar för relationshandlingarna.

ref_how-arkitekter
leica geosystems
referens bonava
Robin Yde

Robin Yde

Gruppledare - Mätning

  • Våra kunder upplever kostnadsbesparingar upp emot 20% genom anpassade val av arbetsmetoder och instrument.

  • Våra kunder upplever att vi har en bred kompetensbank och hög leveranssäkerhet som säkerställer produktionen i projekten.

Utsättning

Diagona har tillhandahållit utsättning och produktionsmätning inom bygg- och anläggningsbranschen sedan bolaget startades 2015. Våra mätningsingenjörer har flerårig erfarenhet av utsättning och produktionsmätning.

Genom att använda oss som leverantör så får du:

  • Rätt kompetens
  • Lösningsorienterad personal
  • Bra kommunikation
  • Snabba leveranser
  • Ett gott bemötande

Produktionsmätning järnväg

Vi gör mätningar på järnvägen invid slussenprojektet i Stockholm.

Nybyggnad bostadsprojekt

Utsättning för nybyggnad av ett bostadsprojekt.

Utsättning järnvägsövergång

Vi gör mätningar för ett byte av en järnvägsövergång.

Relaterade Tjänster

mängdreglering

Mängdreglering

Vi har lång erfarenhet av mängdreglering och flera sakkunniga mätningsingenjörer. Vi kan lösa uppdrag av alla storlekar. Vi upprättar mängdredovisning efter beställarens önskemål eller kravställningar. Vi är vana att förhandla utifrån en tolkning av Mät- och Ersättningsreglerna.

Vi ligger i framkant och kan erbjuda vår unika och egenutvecklade plattform CASAI inom uppdragen.

maskinstyrning

Maskinstyrning

GNSS-stöd för grävmaskiner, lastare och väghyvlar sparar tid då information och designdata finns tillgänglig direkt för föraren och ger anvisning om schaktdjup och släntlutningar i förhållande till maskinens position i realtid.

Diagona hjälper dig att förvandla bygghandlingen till terrängmodell, assisterar med uppdatering vid revideringar och sätter ut kontrollpunkter till maskinstyrningen så att maskinstyrsystemen kan kontrolleras och kalibreras korrekt direkt på arbetsplatsen.

 

kontrollmätning

Kontrollmätning

Arbeten som bergsprängning, Jordschakt och pålning vid eller i känsliga områden kan orsaka rörelser i marken, vi utför mätningar för att kontrollera eventuella rörelser och sättningar.

Vi utför noggranna sättnings- och kontrollmätningar på anläggningar, byggnader, järnvägar och vägar m.m.

Kontakta Oss

Finlandsgatan 48, 164 74 KISTA