Järnvägsmätning

Vi är specialiserade inom järnvägsmätning där vi har erfarenhet av stora och små järnvägsprojekt. Vi erbjuder kvalificerade mätkonsulttjänster, vår personal besitter Trafikverket behörighet 1 och 2.

I produktionsskedet ställs höga krav på den mätningstekniska leveransen för att säkerställa att tidplanen kan hållas. Vi har genomarbetade processer och riskanalyser som används inför uppdragen och vid genomförandet för att säkerställa vår leverans.

Vi har spårriktat inom många av våra uppdrag och vi kan även erbjuda tjänster för att skapa och kvalitetssäkra spårgeometrierna.

DEFINITION AV SPÅRRIKTNING

Spårriktning är en metod för att positionera järnvägsspåret efter en projekterad spårgeometri.

Järnvägsmätning

Vi erbjuder Mätpersonal med Trafikverket klass 2 och Mätchef med Trafikverket klass 1 behörighet.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster;

  • Skapa spårgeometrier
  • Upprätta bax & lyft listor
  • Mätningar vid spårriktning
  • Inmätning för relationshandlingar
  • Projekteringsinmätning
  • Utsättning av objekt inom spårområde
  • Spårsäkerhetspersonal, Tillsyningsmän (Trafikverket och SL:s anläggningar)

Vår personal besitter även erforderlig säkerhetsutbildning för Trafikverket och SL / Region Stockholm spåranläggningar. T.ex. Säkerhet i spår, BASÄVISTA (Trafikverket) och Spår- och tunnelbehörighet, kategori 19 (SL).

Vi kan även erbjuda utbildning av föjande behörigheter genom vårt partnernätverk;

  • SoS-Ledare
  • Säkerhet i spår
  • BASÄVISTA

 

geosp

Instrument & utrustning

Vi använder den senaste hårdvaran från Leica Geosystems. Inom järnvägsmätning används totalstationer med 0.5″ / 1.0″ nogrannhet. Vi följer alltid projektkraven och säkerställer att utrustning är servad och kalibrererad samt uppfyller kraven i SIS-TS 21143:2016.

Vi kan erbjuda inmätning av spår med GEOSP eller mätvagn.

järnvägsmätning
fomul

FOMUL – Fasta Objekt Mellan Undersökningssektion och Lastprofil

Vi erbjuder även FOMUL-mätningar genom laserskanning och branschledande mjukvaror. 

Kontakta Oss

Finlandsgatan 48, 164 74 KISTA