Marin

Vi tillhandahåller en komplett uppsättning mätningstjänster som täcker alla mätningstekniska behov i Ert projekt.

Sjömätning

Vi tillhandahåller en komplett uppsättning sjömätningstjänster som utförs i
enlighet med den internationella standarden FSIS44. Det innebär att kvaliteten säkerställs.

Inspektion

Vi utför inspektioner med både ROV och dykare av undervattens anläggningar, hamnar, Kabeldragningar, kajer, bryggor, fyrar, broar, kraftverk m.m.

Arkeologi

Vi erbjuder konsulttjänster inom marinarkeologi med fokus på arkeologiska förundersökningar, vid muddringsjobb, hamnutbyggnader m.m med det senaste teknologin.

Marina tjänster

Vi kan erbjuda bottenkartering med Side Scan Sonar (SSS), video upptagningar med släpkamera, marina provtagningar, Dykundersökningar av varierande slag, GIS och 3D modelleringar av botten förhållanden.

Få viktiga uppdateringar från oss

Eduardo Roa Brynildsen

070 343 48 43

erb@diagona.se