Marin

Våra marina tjänster

 • Marin har 4 övergripande tjänster, Inspektion, sjömätning , Marina tjänster och arkeologi
 • Våra tjänster är billigare, håller alla internationella standarder och vi är certifierade inom området.
 • Vi har ca 15 st dykare.
 • Vi är i framkant med teknisk innovation inom bland annat sonarsystem
 • Vi finns i Stockholm, Uppsala och Mälardalen

För mer information läs mer om våra tjänster här nedan.

Sjömätning

Vi tillhandahåller en komplett uppsättning sjömätningstjänster som utförs i
enlighet med den internationella standarden.

Vi använder 3 tekniska mätinstrument , sonar, multibeam, ROV  (Undervattensrobot) och vi har 8 olika tjänster/användnigsområden.

Inspektion

Vi utför inspektioner med både ROV och dykare av undervattens anläggningar, hamnar, Kabeldragningar, kajer, bryggor, fyrar, broar, kraftverk m.m.

Vi har 15 dykare i vårt nätverk samt 3 marina tekniska mätinstrument

För inspektion tillhandahåller vi 7 olika tjänster/användnigsområden.

Arkeologi

Vi erbjuder konsulttjänster inom marinarkeologi med fokus på arkeologiska förundersökningar, vid muddringsjobb, hamnutbyggnader m.m med det senaste teknologin.

Vi har:

 • 15 års erfarenhet av marinarkeologiska undersökningar
 • Innehar senaste sonar teknik för vrak sökning
 • Följer alla internationella standar
 • Säkerställer kvalitet

Marina tjänster

Vi kan erbjuda bottenkartering med Side Scan Sonar (SSS), video upptagningar med släpkamera, marina provtagningar, Dykundersökningar av varierande slag, GIS och 3D modelleringar av botten förhållanden.

 • Muddring ner till 13,5 meter
 • Ramning
 • Utför provtagningar av marinmiljö

Eduardo Roa Brynildsen

070 343 48 43

erb@diagona.se