Marin

Fördelar med våra tjänster

 • Vi har ca 15 st dykare.
 • Våra tjänster är billigare, håller alla internationella standarder och vi är certifierade inom området.
 • Vi är i framkant med teknisk innovation inom bland annat sonarsystem
 • Vi finns i Stockholm, Uppsala och Mälardalen men kan även göra jobb på andra orter

Läs mer om våra tjänster här nedan.

Vi tillhandahåller en komplett uppsättning sjömätningstjänster som utförs i
enlighet med den internationella standarden.

Vi använder 3 tekniska mätinstrument , sonar, multibeam, ROV  (Undervattensrobot) och vi har 8 olika tjänster/användnigsområden.

Vi erbjuder konsulttjänster inom marinarkeologi med fokus på arkeologiska förundersökningar, vid muddringsjobb, hamnutbyggnader m.m så klart alltid med den senaste teknologin.

Vi har:

 • 15 års erfarenhet av marinarkeologiska undersökningar
 • Innehar senaste sonar teknik för vrak sökning
 • Följer alla internationella standarder
 • Säkerställer alltid kvalitet i våra arbeten

Vi utför inspektioner med både ROV och dykare av undervattens anläggningar, hamnar, Kabeldragningar, kajer, bryggor, fyrar, broar, kraftverk m.m.

Vi har 15 dykare i vårt nätverk samt 3 marina tekniska mätinstrument

För inspektion tillhandahåller vi 7 olika tjänster/användnigsområden.

Inom kategorin för Marina tjänster kan vi hjälpa dig med utförandet av:

 • Vatten-, mark- och sediment provtagningar. Med specialistkunskaper inom limnologi, marinbiologi, ekotoxikologi, sedimentologi, kemi, geologi och hydrologi .
 • Bottenkartering, med hjälp av Multibeam eller Side scan sonar. Och på så sätt göra undersökningar av anläggningsytor med mera.
 • Miljödykningar och undervattensfilmning, där man behöver dokumentera marina förhållande, med undervattenskamera. Går att göras med både rov och dykare.
 • Inspektioner med Släpkamera, som kan användas för botteninventeringar, vrakletning eller inspektion av föremål på botten.
 • Andra former av dykundersökningar, allt ifrån vetenskaplig dykning, men även inventeringar, installation av utrustning film och foto m.m.
 • Ackrediterade kemiska analyser, vi har samarbete med akrediterade laboratorier som kan utföra kemiska analyser som provtagningar som görs i fält inom arkeologi, biologi, oceanografi, ekologi m.m.

Våra Kunder

Få en gratis offert

obligatorisk


obligatorisk


obligatorisk

"Kunnigt företag som levererar kvalité"

- Anna Andersson

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

"Kunnigt företag som levererar kvalité"

- Anna Andersson

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

"Kunnigt företag som levererar kvalité"

- Anna Andersson

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.