Mängdreglering

Vi är branschledande inom teknisk innovation när det kommer till våra mängdregleringstjänster.

Genom vårt egenutvecklade verktyg CASAI – En digitalisering av mängdregleringsprocessen kan vi erbjuda dig som kund det absolut bästa arbetsflödet för att kvalitetssäkra mängderna i ditt projekt.

Vi har god kännedom om Mät- och Ersättningsreglerna (MER) och hur de bör tillämpas i beräkningsförfarandet. Vi använder beräkningsmjukvaror som SBG Geo, Adtollo Topocad, Gemini och Autocad Civil 3D.

DEFINITION AV MÄNGDREGLERING

Mängdreglering är en ekonomisk reglering som görs under eller i slutet av ett projekt som är kontrakterat på AB04 eller ABT06. Kontraktet är reglerarbart och mängderna som framgår i mängdförteckningen ska regleras. 

Mät- och ersättningsregler – MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning av arbete.

Diagona har utfört mängdkontroller åt oss på Täby Kommun. Genom deras kompetens och erfarenhet så har vi kvalitetssäkrat Entreprenörernas mängduttag. Diagona har mycket god kompetens inom mängdreglering och mängdkontroller.

Stefan Holmström

Byggledare, Tre bygg & projektledning AB

Mängdreglering

Vi börjar alltid med ett startmöte där vi går igenom projektförutsättningarna med dig som kund och föreslår sedan ett arbetsflöde som passar ditt projekt och budget.

Att tidigt i projektet sätta upp en plan för hur mängdregleringsarbetet ska bedrivas är viktigt at många anledningar. Att volymberäkna stora delar av projektet kan ofta göras redan innan projektet har startat detta ger dig tidigt en prognos för entreprenadsumman. Att kvalitetssäkra mängderna ger dig också en trygghet då det kommer till att handla upp och beställa material till projektet.

Genom vår egenutvecklade molnbaserade plattform CASAI sätter vi upp arbetsflöden där du som projektledare kan följa hela processen och vara delaktig i beräknings- och regleringsförfarandet. Vi skapar förutsättningar för ett riktigt bra samarbete inom projektteamet genom en digitaliserad mängdregleringsprocess där ni har full insikt i hur arbetet med mängderna fortlöper.

Med ett starkt kundfokus ser vi till att ni har rätt förutsättningar för att genomföra ert projekt framgångsrikt.

Kvalitetssäkrade mängder och 100% spårbarhet i underlagen som ligger till grund för mängdberäkningen kan ni känna er trygga med våran leverans. Vi har etablerade processer och god kompetens inom AMA och Mät- och Ersättningsreglerna (MER).

 

Läs mer om mängdreglering och CASAI på CASAI:s blogg.

Digitalisering och effektivisering av processer och verktyg

Historien om mängdförteckningen

Allt du behöver veta om CASAI

ref_how-arkitekter
casai logo
referens bonava
Jonas Isaksson

Jonas Isaksson

Uppdragsledare / Specialist Mängdreglering

  • Våra kunder upplever kostnadsbesparingar upp emot 20% genom anpassade val av arbetsflöden och verktyg.

  • Våra kunder upplever att vi har en bred kompetensbank och hög leveranssäkerhet som säkerställer likviditeten i projekten.

Mängdreglering

Diagona har tillhandahållit mängdreglering och mängdkontroller inom bygg- och anläggningsprojekt sedan bolaget startades 2015. Våra mätningsingenjörer har flerårig erfarenhet av mängdreglering.

Genom att använda oss som leverantör så får du:

  • Rätt kompetens
  • Lösningsorienterad personal
  • Bra kommunikation
  • Snabba leveranser
  • Ett gott bemötande

AMA, MER och MOTIV

Genom vår djupa expertis inom aktuell referenslitteratur kan du vara säker på att du erhåller rätt rådgivning.

CASAI - En digitalisering av mängdregleringsprocessen

Prova vår molnbaserade plattform CASAI för att hantera och effektivisera ert arbetsflöde inom mängdregleringen.

Relaterade Tjänster

utsättning järnvägsövergång

Utsättning & produktionsmätning

Vi är specialiserade på utsättning och produktionsmätning inom nyproduktion av byggnader och infrastruktur. Genom väl genomtänkta och etablerade processer kvalitetssäkrar vi ert projekt.

maskinstyrning

Maskinstyrning

GNSS-stöd för grävmaskiner, lastare och väghyvlar sparar tid då information och designdata finns tillgänglig direkt för föraren och ger anvisning om schaktdjup och släntlutningar i förhållande till maskinens position i realtid.

Diagona hjälper dig att förvandla bygghandlingen till terrängmodell, assisterar med uppdatering vid revideringar och sätter ut kontrollpunkter till maskinstyrningen så att maskinstyrsystemen kan kontrolleras och kalibreras korrekt direkt på arbetsplatsen.

 

kontrollmätning

Kontrollmätning

Arbeten som bergsprängning, Jordschakt och pålning vid eller i känsliga områden kan orsaka rörelser i marken, vi utför mätningar för att kontrollera eventuella rörelser och sättningar.

Vi utför noggranna sättnings- och kontrollmätningar på anläggningar, byggnader, järnvägar och vägar m.m.

Kontakta Oss

Finlandsgatan 48, 164 74 KISTA