UAS – Unmanned Aerial System

Unmanned Aerial System (UAS) har aldrig varit ett starkare koncept i byggbranschen än idag. Med brett användningsområde och oöverträffad flexibilitet väljer redan många att implementera tekniken i sina dagliga rutiner.

Drönartekniken utvecklas fort över hela världen, varje dag blir tillämpningarna fler. Till det hör att fler sorters sofistikerade sensorer anpassas till en mindre formfaktor för att höja flygmaskinernas effektivitetsgrad och leverera en bredare portfölj av specifika dataset.

Ortofoton, punktmoln, video och fotografiskt inspektionsmaterial producerade med drönare kan nu ersätta och i många fall överträffa traditionella metoder i kvalitet och arbetskostnader. En ny generation anpassade mjukvaror framtagna och optimerade för fotogrammetri, punktmolnsberäkning, generering av 3d-modeller minimerar tiden det tar att bearbeta enorma dataset, liksom nya applikationer för bild/videoredigering ger en möjlighet att redan på platsen kunna göra en djupare analys av ett objekt.

Vår ambition är att ligga i drönarteknikens absoluta framkant och vi kan redan idag leverera material av branschledande kvalitet inom både mätningsteknik och inspektion.

För mätningstekniska uppdrag erbjuder vi i skrivande stund en Ground Sampling Distance (GSD) på ner till 6mm/pixel och geografisk avvikelse på <3cm.

Inspektion, besiktning och statuskontroller dokumenteras med 4k Video, 20MP-Bild m. zoom och termografisk data hämtas i form av Videosekvens eller bild. Materialet anpassas alltid efter beställarens specifikationer.

Handhavande & Säkerhet

Vi tycker att det är lika viktigt att flyga säkert som det är att flyga bra. Vi tar hälso- och olycksrisker på största allvar. För att säkerställa att våra operatörer jobbar aktivt för att undvika olyckor genomförs efter intern utbildning prov på teoretiska och praktiska kunskaper. Vår utbildning är sammansatt av erfarna operatörer och hårdvarutekniker.

Ett projektbaserat hantverk

Ett projekts fysiska och demografiska egenskaper spelar en avgörande roll i vilken utrustning som lämpar sig bäst. Framkomlighet, vegetation, allmänna platser och en rad olika parametrar faktoreras in i planeringsfasen. Där vi också bestämmer vilken maskin vi kommer använda och hur den ska vara utrustad. Med rätt planering och säkert handhavande blir resultaten enastående och det är vi stolta att kunna erbjuda.

Mätning - Projekteringsunderlag

Vi utför typiskt mätningsuppdrag med drönare för projekteringsunderlag vid ny- eller ombyggnationer. Vi genererar punktmoln över aktuella områden från vilka man genast kan börja ta exakta mått och hämta ut annan relevant data, som höjdskillnader och ytmått eller underlag för mängdreglering. Vi levererar också en detaljerad 3d-mesh för bättre visualisering av sammanhang, terrängmodell och ytstruktur.

Mätning - Kartografering

Som underlag till kartografering kan vi snabbt ta fram aktuellt material som t.ex höjddata (DSM) i form av höjdkonturer eller steglösa färgpaletter.

Mätning - Inventering

Vi tar fram högupplöst bildmaterial och ortomosaik som underlag för inventering. Antal bilder och detaljnivå styrs efter projektets specifikationer.

Mätning - Statuskontroll

Vid statuskontroller flyger vi med jämna intervaller eller efter behov över områden där man vill jämföra underlaget mot tidigare flygning. Insamling av data sker förstås efter vår beställares önskemål och varje enskild flygning kan fokuseras på specifika områden.

Mätning - Mängdregleringsunderlag

Vi kan utläsa omfattande volym- och ytberäkningar efter utförd flygning.

Inspektion - Videodokumentation

Vi inspekterar och dokumenterar ditt objekt med 4K upplösning.

Inspektion - Okulär besiktning

Okulär besiktning av tak, kranar, anläggningar, broar, vägar, fasader, yttre höljen m.m.

Inspektion - Termografisk videodokumentation

Vi dokumenterar ditt objekt med vår marknadsledande IR-sensor från FLIR.

Inspektion - Radiometrisk mätning

Med  vår marknadsledande IR-sensor från FLIR så kan vi upptäcka luftläckage, vattenskador, elektriska problem på solceller, överbelastningar på ställverk, läckage i hustak och fasader.

Inspektion - Bilddokumentation

Detaljfoton av riskområden vid infästningar, fönster, tak, fasad, byggdelar m.m.