DIAGONA

Technical Engineering Solutions

Diagona:s affärsidé är att erbjuda högkvalitativa tjänster till företag, offentliga verksamheter och privatpersoner. Lösningar skall utgå från kundens behov och fokus på resultat skall leda till goda och långsiktiga affärsrelationer.

Vårt arbetssätt är alltid i linje med vår beställares önskemål, vi är alltid kreativa och moderna i vårt sätt att arbeta.

De anställda är vår största tillgång och de har stor erfarenhet inom sina arbetsområden. Vår breda erfarenhet förenad med entusiasm ger oss bra förutsättningar för framtida utmaningar och utveckling.

MÅLSÄTTNING

långsiktighet

Vår målsättning är att vara ett professionellt kompetensföretag med hög servicenivå och drivkraft och därigenom vara det självklara alternativ vid valet av en stabil och långsiktig leverantör och samarbetspartner för mätnings- & inspektionsrelaterade tjänster. Kunden skall tydligt se att ett samarbete med Diagona leder till positiva resultat och skapar mervärde med en kvalitet som alltid minst motsvarar förväntan.

  • Vi skall vara en attraktiv och trygg arbetsgivare som bidrar till medarbetarnas professionella arbetssätt och utveckling
  • Vår finansiella stabilitet skall vara bättre än genomsnittet, för motsvarande företag på marknaden
  • Vår kompetens ska ständigt utvecklas
  • Vårt varumärke ska förknippas med tillförlitlighet, kompetens och professionalism
  • Vi skall tillsammans med vårt partnernätverk även kunna erbjuda totala leveranser och lösningar

KVALITE

fokus

Vi har tagit fram vårt kvalitetsledningssystem i enlighet med riktlinjer specificerade i ISO:9001.

Certifiering pågår och förväntas bli klar under verksamhetsåret 2019.

För oss ligger vikten av ett kvalitetsledningssystem i att våra kunder och leverantörer ska känna sig trygga i samarbetet med Diagona AB.

Vi har tydliga policys rörande vår ledning, våra fordon, inköp, miljön m.fl. och våra rutiner kring vår dagliga sysselsättning finns väl dokumenterade och uppdateras löpande i takt med att organisationen växer och blir bättre.

Systemet innebär bland annat att våra anställda har som rutin att utföra egenkontroller och systematisk fältdokumentation för att kunna kontrollera och bekräfta kvaliteten av insamlade data. I detta ingår förstås även vård och service av utrustning.

MILJÖ

medvetenhet

Det är oundvikligt att våra projekt och våra transporter påverkar miljön. Därför är det ett självklart mål för oss att ständigt minska verksamhetens miljöeffekter. Vi har ett väl organiserat miljöarbete där varje platskontor har en ansvarig som bland annat arbetar med att minimera klimatpåverkan

VÅRT TEAM

David Söderström

David Söderström, VD