Digital tvilling

Fastighetsinformation i en digital tvilling är en av de viktigaste resurserna för att driva och effektivisera fastighetsbolagens produktions- och förvaltningsverksamhet.

Digitalisering av en fastighets underlättar för virtuella besök i fastigheter, uppdaterad information om förvaltningen och bättre underlag vid exempelvis ombyggnationer.

Vi hjälper företag förbättra arbetsflöden, och göra smarta datadrivna val med hjälp av modern teknik som hjälper oss skapa ny affärsnytta för fastighets och anläggningsägare genom att digitalisera din fastighet.

För att göra fastigheten både bekväm och hållbar måste fastighetsteknik och digitala lösningar fungera sömlöst tillsammans.

DEFINITION AV DIGITAL TVILLING

En digital tvilling är en virtuell representation som fungerar som den digitala motsvarigheten i realtid till ett fysiskt objekt eller en process.

Digital tvilling

Förvaltning

Vi erbjuder en helhetslösning från insamling av data till en färdig digital tvilling.

Genom flertalet strategiska partnerskap kan vi vara neutrala i den rådgivning som vi ger till er som kund. Vi utgår alltid ifrån ert behov och era förutsättningar.

Genom att förvalta er fastighet i en digital tvilling finns det många fördelar;

  • Mått för geometri, area och volym.
  • Drift- och underhållsarbetet effektiviseras genom att man får tillgång till relevanta uppgifter om artiklar och komponenter direkt i modellen.
  • Data från IoT-sensorer som kopplas till den digitala tvillingen och uppdateras i realtid. Sedan kan anpassning av bland annat temperatur och luftflöden göras som leder till energibesparing i fastigheten. Energibesparingen leder till mindre miljöpåverkan och lägre driftkostnader.
digital twin

Virtuell fastighetsinformation

Med hjälp av laserskanning kan vi dokumentera fastighetsbeståndet i en digital tvilling vilket möjliggör för dig som fastighetsägare att optimera allt ifrån värme, ventilation, luftbehandling  och kylsystem. Detta möjliggör även för förvaltningspersonal att snabbt hitta viktig byggnadsinformation i smarta kartor via dator och även direkt i mobilen. 

digital tvilling
digital tvilling

Ökad användbarhet med visuella gränssnitt

Utrymmesplanering i fastigheter gör att du kan hitta och boka ett tomt skrivbord eller mötesrum, hitta en kollega eller ta dig till cafeterian när där inte är någon kö. Belysning, luftkvalitet, temperatur och akustik påverkar direkt produktiviteten och hur människor mår.

Virtuell fastighetsinformation

Vi hjälper företag skapa digitala modeller som bygger på laser- och fotoskanning av de fysiska byggnaderna (inomhusmiljö för byggnader samt drönarskanning av utemiljö). Den digitala tvillingen används sedan för att lagra, visualisera och analysera byggnadsinformation.

digital twin

Kontakta Oss

Finlandsgatan 48, 164 74 KISTA