Tunnelmätning

Specialiserade tunnelmätningsingenjörer för dina infrastrukturbehov

Om du funderar på att bygga eller bygga ut en tunnel behöver du korrekta och pålitliga ingångs- och utgångsdata för att säkerställa att ditt projekt blir framgångsrikt. Det är där våra specialiserade tunnelmätningsingenjörer kommer in.

Våra ingenjörer är experter på tunnelmätning och använder den senaste teknologin för att tillhandahålla exakta mätningar och heltäckande data. Med vår gedigna erfarenhet kan vi hjälpa er att fatta välgrundade beslut och undvika kostsamma misstag i produktionen.

Våra tjänster inkluderar bland annat:

  • Utsättning och kontroll av tunnellinje
  • Tvärsnittsmätningar
  • Konvergensmätningar
  • Tunnelkartläggning och 3D-modellering

DEFINITION AV TUNNEL

En tunnel är en underjordisk transportväg eller distributionsled. Någon exakt definition på vad som kan definieras som en tunnel finns ej. I Vägverkets tekniska beskrivning av en vägtunnel (Tunnel 2004) förutsätts att konstruktionen är en passage som omges av berg eller i andra fall har en längd av minst 100 meter. En tunnel måste dessutom ha en minsta diameter, annars är det ett rör eller borrhål.

Tunnelmätning

Genomförande

Vi arbetar nära projektteamet för att förstå projektmål och krav, vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar för att möta projektets specifika behov. Våra ingenjörer är utrustade med de senaste verktygen och mjukvarorna för att säkerställa noggrannhet och effektivitet i varje projekt.

Oavsett om du bygger en ny tunnel, utökar en befintlig eller utför underhåll och reparationer, kan våra specialiserade tunnelmätningsingenjörer hjälpa er att nå era mål.

Kontakta oss idag för att lära er mer om våra tjänster och hur vi kan vara ett stöd i era infrastrukturprojekt.

leica-ms60-scan

Skanning av tunnelprofil

Med hjälp av våra instrument kan vi enkelt och snabbt skanna in en tunnelprofil, antingen via hybrid totalstationer t.ex. Leica MS60 eller en ren laser skanner t.ex. Leica RTC360.

drill-and-blast
cyclone-3dr

Arbetsflöde & mjukvaror

Våra ingenjörer har kompetens inom flertalet mjukvaror för att hantera den data som finns inom tunnelprojekt. Exempel på mjukvaror som vi använder; Leica Cyclone 3DR, Leica Cyclone Register, Autodesk Civil 3D och SBG Geo.

Kontakta Oss

Finlandsgatan 48, 164 74 KISTA