Mätning

Vi tillhandahåller en komplett uppsättning mätningstjänster som täcker alla mätningstekniska behov i Ert projekt.

Produktion

Vi tillhandahåller en komplett uppsättning mätningstjänster som täcker alla mätningstekniska behov under vatten.

Förvaltning

Behöver du dokumentera fastigheten inför en ombyggnation? Vi hjälper dig med laserskanning, BIM-modeller, underhållsplaner. Vi hjälper dig även att övergå till 3D förvaltning med vårt koncept som vi kallar BIM X D.

Rådgivning och Lantmäteri

Funderar du på att nybilda eller ombilda en fastighet exempelvis stycka av och sälja en bit av din fastighet eller kanske är du överens med din granne om att reglera ett markområde från dennes fastighet till Din, eller reglera Din mark till någon annan fastighet. Vid anskaffning av mark så gäller stämpelskatt vid köp, kan man istället fastighetsreglera marken ? Vi vägleder dig med information om hur Du kan beräkna olika alternativ vid avyttring och anskaffning av mark.

Byggledning

Vi kan agera mättekniskt stöd i ditt projekt, vi säkerställer att det mättekniska utförandet är korrekt. Vi kontrollerat så att volymuttagen är i linje med vad kontraktet säger. Våra byggledande mätningsingenjörer besitter den högsta branschcertifieringen, Trafikverket behörighetsnivå I.

Få viktiga uppdateringar från oss

Robin Yde

070 614 48 43

ry@diagona.se