Vårt fokus ligger på kvalitet och effektivitet och vi tar vi oss an mätningstekniska uppdrag under alla skeden i ert projekt. Vare sig det gäller snabba kontrollmätningar eller projektbaserade produktionsmätningar så är vi er heltäckande leverantör. Vi har lång erfarenhet av många olika typer av projekt och vi besitter även särskild kompetens och utbildning inom mer specialiserade områden såsom järnvägs och tunnelmätning.

Vi tillhandahåller en komplett uppsättning mätningstjänster som täcker alla mätningstekniska behov under bygg- & anläggningsprojekt.

img5

Utsättning

Under produktionens gång behöver man alltid återkommande mätarbeten och utsättningar.

Oavsett vad man bygger så behövs det en utsättning för att visa var man bygger.

Varje projekt har sina unika behov och vi tillhandahåller tjänster för alla era mätningstekniska behov. Vi assisterar ditt projekt med utsättning för broar, grunder, vägar, gator, järnvägar, flygfält, tunnlar, ledningar m.m.

Oavsett om du ska bygga en ny villa eller en ny stadsdel så är Diagona mätkonsulten du vill anlita!

Se även våra tjänster för Utstakning & Lägeskontroll.

2

Inmätning

Dokumentation och inmätning är en ofta förbisedd men viktig del av produktionen.

Vi utför exempelvis inmätningar av exempelvis trummor, terrasser, asfalt, betongkonstruktioner, fundament och kantsten.

Vi gör inmätningar i lokala eller befintliga koordinatsystem för att ta fram ett objekts exakta koordinater för t.ex projekteringsunderlag, ritningar och kartografering.

Vi utför inmätningar med GNSS och totalstation åt privatpersoner, markprojektörer, arkitekter och konstruktörer. Underlaget redovisas alltid i enlighet med vår beställares önskemål.

Se även våra tjänster för Utstakning & Lägeskontroll.

3

Produktionsmätning - Byggnad

Vid byggnation av kontor, en- och flerfamiljshus, industrilokaler, mässhallar, torn m.m. behövs alltid utsättning och inmätning. Exempelvis pålar, grunder, vatten & avlopp, väggar, tak, hisschakt och betongstommar är viktigt att på rätt plats. Vi tillhandahåller duktiga mätningstekniker till ditt projekt på hel eller deltid, allt efter ert behov. Vi finns där ifrån första spadtaget ända till slutbesiktningen. Vi utför även utstakning och lägeskontroll av byggnader.

4

Produktionsmätning - Väg

Vår väg börjar med ritningarna och maskinstyrningsmodellen och leder via utsättning och kontrollmätningar till ett färdigt resultat: en väl dokumenterad väg, färdig relationshandling och statistisk acceptanskontroll.

5

Produktionsmätning - Järnväg

Oavsett om det gäller ett mindre underhållsprojekt eller nybyggnation av en bana är vi mätkonsulten du vill ha med för att projektet skall gå som på räls.

Med rätt kompetens, utbildning och behörighet utför vi alla förekommande tjänster inom geodetiskmätning på järnväg till exempel utstakning och inmätning av växlar, spårmätning för spårriktning, kontroll av och upprättande av stomnät, skevningsmätning, FOMUL och spårmonitorering.

6

Produktionsmätning - Tunnel

Mätning underjord ställer höga krav på noggrannheten, chansa inte i ditt val av mättekniker, minsta slarv kan leda till att tunneln i värsta fall hamnar i fel kommun.

Diagonas tunnelmätare har lång erfarenhet ifrån tunnelprojekt både i Sverige och utomlands. Vi står redo att ta oss an alla typer av underjordsbyggnation! Vägtunnlar, kraftverkstunnlar, järnvägstunnlar eller berghallar: har du projektet har vi mätingenjörerna!

Behöver du förstärkning till dina egna utsättare? Eller är ni i behov av en hel mätorganisation för ert nästa tunnelprojekt? Vi har allt ifrån kvalificerade mätchefer till drivna tunnelutsättare!

Utsättning, stomnät, navigering av borriggar, kontrollmätning, tunnelskanning, tunnelmodeller och konvergensmätning. Inget moment är främmande för oss!

7

Produktionsmätning - VA

Vi gör allt ifrån förberedande arbete såsom maskinstyrnings modeller och utstakning av ledningsschakter och befintliga ledningar innan vi mäter in och dokumenterar de nya ledningarnas läge i plan och höjd för att leverera ett komplett underlag till relationshandling.

Vi hjälper dig så att just din ledningsförläggning inte blir rörig.

8

Mängdreglering

Beräkning av en teoretisk mängd efter rådande MER (Mät- & ersättningsregler) är tidskrävande och mer komplicerat än vad man kan tro. Därför väljer många att anlita experter inom ämnet och det är där vi kommer in. Vi har lång erfarenhet av mängdreglering och flera sakkunniga mätningsingenjörer, och kan därför lösa uppdrag av alla storlekar. Vi är vana att redovisa efter våra beställares önskemål och att upprätthålla god kontakt under arbetets gång.

Vi ligger i framkant och kan erbjuda unika arbetsmetoder för att skapa struktur vid uppmätningsprocessen.

9

Maskinstyrning

GPS-stöd för grävmaskiner, lastare och väghyvlar sparar tid då information och designdata finns tillgänglig direkt för föraren och ger anvisning om schaktdjup och släntlutningar i förhållande till maskinens position i realtid.

Diagona hjälper dig att förvandla bygghandlingen till terrängmodell, assisterar med uppdatering vid revideringar och sätter ut kontrollpunkter till maskinstyrningen så att maskinstyrsystemen kan kontrolleras och kalibreras korrekt direkt på arbetsplatsen.

kontrollmätning

Kontrollmätning

Arbeten som bergsprängning, Jordschakt och pålning vid eller i känsliga områden kan orsaka rörelser i marken, vi utför mätningar för att kontrollera eventuella rörelser och sättningar.

Vi utför noggranna sättnings- och kontrollmätningar på anläggningar, byggnader, järnvägar och vägar m.m. Vi tar oss an enskilda uppdrag eller kan vara med under hela projektet.

11

Stomnät

Kvalitén på mätningen blir aldrig bättre än stomnätet du utgår ifrån, därför är det viktigt att kontrollmäta stomnätet i både plan och höjd innan produktionen börjar och vid behov utöka eller rent av etablera ett helt nytt nät.

Vi hanterar processen åt dig med alltifrån enklare arbeten, såsom anslutningar av byggplatsnät till kommunala stomnät, till mer kvalificerade mätningar för bruksnät och anslutningsnät på väg, järnväg eller i tunnel.

12

Laserskanning

Ett effektivt sätt att samla in stora mängder mätdata. Miljontals mätpunkter bildar ett punktmoln som kan användas som underlag för:

 • Mätning
 • Deformationskontroll / Kontroll av avvikelser
 • Dokumentation
 • Modellering
 • Projektering

Dokumentation av anläggningar och byggnader med laserskanning ger ett resultat som kan få fler användningsområden över tid. En utförd laserskanning som avser att dokumentera ojämnheter i en vägg kan exempelvis även användas för att upprätta en komplett ritning eller projekteringsunderlag för framtida åtgärder.

Skanning av tunnlar direkt efter färdigställd betongförstärkning kan tillexempel jämföras med skanningar utförda långt senare för att påvisa om det står vatten i/bakom betongen och blir då ett bra verktyg för planering av eventuella åtgärder eller dokumentation för att visa av sådana utförda åtgärders effekt.

13

Kabelsökning

Det kan bli både onödigt dyrt och tidskrävande att schakta om man inte har tillförlitliga ritningar och information om befintliga ledningars läge. Dock är det inte alltid som den informationen finns tillgänglig eller ens existerar. Vi hjälper dig att söka, markera och mäta in ledningar och undvika kabelbrott, förseningar och viten. Vi kan även hämta lägesinformation från ledningskollen.se och markera ut detta i fält.

Kontaktperson för Produktionsmätning

Kontaktperson för Produktionsmätning

Fyll i nedan formulär.

  obligatorisk


  obligatorisk


  obligatorisk