Privatkunder

Fastigheter och lantmäteri

Hos oss på Diagona kan du beställa nybyggnadskartor och olika typer av inmätnings- och utsättningstjänster. För frågor om till exempel avstyckning och fastighetsreglering ska du vända dig till Lantmäteriet.

Kontakta oss idag

Charlott Vidh

Charlott Vidh

Uppdragsledare - Mätning

Diagonas anställda tillhandahåller oss ofta med innovativa och genomtänkta lösningar inom projekten, detta har medfört att vi har effektiviserat bort kostnader på upp till 30%.

Mattias Lindqvist

VD, Rosenqvist Fastigheter AB

 • Våra kunder upplever en 20% snabbare produktionsprocess med hjälp av snabba och noggranna mätningar i projekten.

 • Våra kunder upplever att vi har en bred kompetensbank och hög leveranssäkerhet som säkerställer produktionen i projekten.

Diagona AB – En innovativ utmanare

 • Etablerades 2015

 • 30st anställda

 • Över >500st kunder

 • Specialiserade inom våra kompetensområden

  • Utsättning
  • Produktionsmätning
  • Mängdreglering
  • Komplexa infrastrukturprojekt
   • Järnvägsmätning
   • Tunnelmätning
 • Trafikverket behörighet I och II

 • Innovativa och effektiva arbetsmetoder

  • Läs mer om vår innovation CASAI där vi har digitaliserat mängdregleringsprocessen.
Våra kunder upplever oss som lösningsorienterade och flexibla.
casai logo

En digitaliserad mängdregleringsprocess. – https://casai.io/

Referensprojekt

täby kommun

Täby kommun

Ramavtal med Täby kommun för rådgivning och beställarstöd i kommunens projekt. Mängdkontroller och stöd i frågor kopplade till mätningstekniken.

Åkersberga station

Vid stationen har Rosenqvist Entreprenad AB åt SL färdigställt mittplattformen mot Järnvägsparken och byggt ett nytt plattformstak. Söder om mittplattformen har ett nytt spår och gång- och cykelvägar samt parkeringar anpassats efter det nya spåret.

Diagona har haft mätchefsansvar och utfört all produktionsmätning inom projektet.

ica robotlager

Automatiserat lager / ICA

Produktion av byggnad på 25 000 kvm för ett lager. Automatiserad med Ocados automationslösning för e-handlade livsmedel.

Diagona har varit beställarstöd och utfört kontroller på de kritiska momenten i projektet.

Kundreferenser

“Diagonas anställda tillhandahåller oss ofta med innovativa och genomtänkta lösningar inom projekten, detta har medfört att vi har effektiviserat bort kostnader på upp till 30%.”

Mattias Lindqvist

VD, Rosenqvist Fastigheter AB

“Vi har haft ett bra samarbete med Diagona över tid, vi har ett öppet klimat i dialogerna mellan varandra och konstruktiva dialoger kan enkelt föras.”

Kalevi Hautamäki

Platschef, NCC

“Diagona har alltid löst våra förfrågningar med snabba leveranser och till en kvalitet över förväntan.”

Jan Norlin

Projektchef, Rosersbergs Maskin AB

Kontakta Oss

Finlandsgatan 48, 164 74 KISTA