Ramavtal för termograferingstjänster är tecknat med Sinfra

Denna gång har Diagona fått förtroendet att hjälpa Sinfra (tidigare Värmek) med huvudsakligen statusbenämning av fjärrvärmenät med termografering. Projektet beräknas pågå under 4 år framåt. Vi är otroligt glada att vara en av de bolag som fått möjligheten att vara med och bidra i ett nytt spännande projekt.