Diagona tecknar avtal för statusbesiktningar i Östhammars kommun

I samråd med Tekniska kontoret kommer Diagona att utföra status- och underhållsbesiktningar för upprättande av underhållsplaner och därefter ge en bedömning av kostnader för underhålls- och förbättringsåtgärder. Uppdraget omfattar skolbyggnader i områdena Alunda och Östhammar.