Framtiden är mätbart ljus! Diagona tecknar ramavtal med Tyresö kommun

Vi på Diagona gillar goda nyheter och denna gång ser vi fram emot att få samarbeta med Tyresö kommun.

Ramavtalet tecknas för att uföra konsulttjänster inom mätningsteknik och innefattar projekterings- och gränsmätningar, avvägning, detaljmätning, lägeskontroller, stomnätsmätning och övriga inmätningar och utsättningar.