Diagona vinner offentlig upphandling gällande Geodetiska mätningstjänster för Lantmäteriet

Diagona fortsätter att växa och tar större marknadsandelar i Sverige.

13 företag har varit inblandade i anbudsförfarandet och vi är väldigt stolta och glada över att ha fått Lantmäteriets förtroende att utföra arbetet. Arbetet kommer innefatta precisionsavvägning för att underhålla, kontrollera och komplettera det nationella höjdnätet.