Utstakning & lägeskontroll

Vi kvalitetssäkrar din nybyggnad eller utbyggnad, kontakta oss i god tid före ditt projekt så sätter vi upp en plan för utstakning och lägeskontroll av din byggnad. Genom att rådgöra med oss innan så kan du slippa onödiga utgifter för att korrigera läget av din byggnad. Vi gör lägeskontrollen smidigt och effektivt genom att använda branschledande instrument och arbetsmetoder.

DEFINITION AV LÄGESKONTROLL

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Vi har haft ett bra samarbete med Diagona över tid, vi har ett öppet klimat i dialogerna mellan varandra och konstruktiva dialoger kan enkelt föras.

Kalevi Hautamäki

Platschef, NCC

Lägeskontroll inför ett slutbesked

Lägeskontroll behövs för att visa att en ny byggnad eller tillbyggnad har placerats på rätt ställe enligt bygglovet. Det är rekommenderat att göra lägeskontrollen så tidigt som det är möjligt för att minimera risken att behöva flytta på byggnaden om den har placerats fel. Intyget som vi tar fram är ett underlag som gör att du kan få ett slutbesked.

Vi har sakkunnig personal som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Vi tar fram intyget i enlighet med kommunernas kravställningar.

Vi erbjuder marknadsmässiga priser och kan utföra uppdraget inom 3 arbetsdagar efter att uppdraget har bekräftats.

Vi använder den senaste tekniken från Leica Geosystems inom våra uppdrag för utsättning och produktionsmätning. Genom att använda rätt utrustning inom uppdragen minskar vi risken för produktionsbortfall. Vår utrustning fungerar i tuffa förhållanden som kyla, snö, regn och vind.

Varje typ projekt har sina unika behov och frågeställningar, Diagona har erfarenhet av utsättning för byggnader, grunder, vägar, broar, gator, järnvägar, flygfält, tunnlar, ledningar m.fl.

ref_how-arkitekter
leica geosystems
referens bonava
Robin Yde

Robin Yde

Gruppledare - Mätning

  • Våra kunder upplever kostnadsbesparingar upp emot 20% genom anpassade val av arbetsmetoder och instrument.

  • Våra kunder upplever att vi har en bred kompetensbank och hög leveranssäkerhet som säkerställer leverans på deadline.

Utstakning & lägeskontroll

Diagona har tillhandahållit utsättning och produktionsmätning inom bygg- och anläggningsbranschen sedan bolaget startades 2015. Våra mätningsingenjörer har flerårig erfarenhet av utsättning och produktionsmätning.

Genom att använda oss som leverantör så får du:

  • Rätt kompetens
  • Lösningsorienterad personal
  • Bra kommunikation
  • Snabba leveranser
  • Ett gott bemötande

Utstakning på galgar

Galgar byggs och utsättning sker på den horisontella brädan. Ett snöre spänns upp och hörnen på byggnaden kan enkelt visualiseras.

Relaterade Tjänster

mängdreglering

Mängdreglering

Vi har lång erfarenhet av mängdreglering och flera sakkunniga mätningsingenjörer. Vi kan lösa uppdrag av alla storlekar. Vi upprättar mängdredovisning efter beställarens önskemål eller kravställningar. Vi är vana att förhandla utifrån en tolkning av Mät- och Ersättningsreglerna.

Vi ligger i framkant och kan erbjuda vår unika och egenutvecklade plattform CASAI inom uppdragen.

maskinstyrning

Utsättning & produktionsmätning

Vi är specialiserade på utsättning och produktionsmätning inom nyproduktion av byggnader och infrastruktur. Genom väl genomtänkta och etablerade processer kvalitetssäkrar vi ert projekt.

 

kontrollmätning

Kontrollmätning

Arbeten som bergsprängning, Jordschakt och pålning vid eller i känsliga områden kan orsaka rörelser i marken, vi utför mätningar för att kontrollera eventuella rörelser och sättningar.

Vi utför noggranna sättnings- och kontrollmätningar på anläggningar, byggnader, järnvägar och vägar m.m.

Kontakta Oss

Finlandsgatan 48, 164 74 KISTA