Diagona AB Säkrar Finansiering för matchningsalgoritm i CASAI

Diagona AB Säkrar Finansiering för matchningsalgoritm i CASAI

 

Stockholm, 2023-08-29 – Diagona/CASAI, en ledande teknikdriven konsultfirma specialiserad på geodetiska mättjänster inom infrastrukturprojekt, mängdreglering och molnbaserad reglering av bygg- och anläggningskontrakt, meddelade idag att de har säkrat finansiering för en innovation med sikte på att utveckla bygg- och anläggningsbranschen. Det nya projektet fokuserar på skapandet av en matchningsalgoritm designad för att balansera överskott och underskott av massor mellan bygg- och anläggningsprojekt.

 

Byggsektorn har länge stått inför utmaningar relaterade till effektiv användning och transport av massor. Överflödiga massor är ofta svåra att hantera och tvingas transporteras långt, medan andra projekt står inför underskott, vilket leder ökade transporter, kostnader och ökad påverkan på vår miljö. Genom att utveckla CASAI:s innovativa lösningar vidare med en matchningsalgoritm kan transporter minskas, tid sparas och flödet av massor optimeras mellan aktörer. Algoritmen kommer att skapa möjlighet att hitta lösningar mellan projekt och ge en plattform till att se närliggande projekts överskott eller underskott av massor vilket kan nyttjas till samarbete.

 

Läs mer på:

https://casai.io/diagona-ab-sakrar-finansiering-for-matchningsalgoritm-i-casai/