Inspektion

Vi verkar för, kvalitetsmässiga, tydliga & effektiva beslut & arbetsprocesser inom bygg-, anläggning- & fastighetssektorn

Fukt

Vi utför fuktsäkerhetsuppdrag & skadeutredningar inom olika byggnadsskeden. Vi anpassar metodval efter respektive skeden, se nedan.

Energi

Vi utför energirelaterade uppdrag inom projekterings-, produktions- & förvaltningsskeden inom bygg-, anläggning- & fastighetssektorn.

Miljo

Vi utför miljöinventeringar, miljöutredningar och konsulterande tjänster inom miljösamordning som återfinns i olika byggnadsskeden. Vi arbetar utifrån ett hälsoperspektiv med människan i centrum & anpassar metodval efter respektive skeden, se nedan.

Besiktning & Kontroll

Teknisk-, juridisk- och/eller ekonomisk kvalitetssäkring

Ansvarig för Inspektion

Victor Peterson

070 398 48 43

vp@diagona.se