1

Vi kan agera mättekniskt stöd i ditt projekt, vi säkerställer att det mättekniska utförandet är korrekt. Vi kontrollerat så att volymuttagen är i linje med vad kontraktet säger. Våra byggledande mätningsingenjörer besitter den högsta branschcertifieringen, Trafikverket behörighetsnivå I.

Kontaktperson för byggledning

Vill du ha en offer av oss?

Fyll i nedan formulär.

obligatorisk


obligatorisk


obligatorisk