Energi

Vi utför energirelaterade uppdrag inom projekterings-, produktions- & förvaltningsskeden inom bygg-, anläggning- & fastighetssektorn.

1

Projekteringsskeden

 • Vilka krav & ambitioner gäller för fastighetens energiprestanda?
 • Finns erforderliga handlingar projekterade som berör byggnadens lufttäthet?
 • Vilken arbetsmetodik följer man för att säkerställa att byggnaden upprätthåller energibalansberäkningen?
 • Hur skall byggnadens täthet valideras, d.v.s i vilken omfattning?

Vi hjälper er att besvara ovanstående och ytterligare frågor som berör projekteringsunderlag inom energi.

2

Produktionsskeden

 • Hur följer entreprenaden upp dem krav & ambitioner, vilken torde ha fastställts i projekteringsskedet?
 • Hur stor inverkan har inomhustemperaturen på byggarbetesplatsen med avseende på energianvändningen med avseende på ex. klimathållning (avfuktning, uppvärmning)?
 • Med avseende på ovanstående, är den mest optimala anläggningen för entreprenaden installerad med avseende på byggnadsskede & årstid?
3

Förvaltningsskeden

 • Upplever ni ojämnheter i uppvärmningssystemet?
 • Upplever ni drag i byggnaden?
 • Är ni osäkra varför uppvärmningskostnaderna är så höga?
 • Står ni inför en investering som avser energioptimering?
 • Kan redan påvisade luftläckage medfört kondensutfällning i konstruktionen?

Kontaktperson för Energi

Vill du ha en offert av oss?

obligatorisk


obligatorisk


obligatorisk

Fyll i nedan formulär.