Flygburen termografering med drönare (UAS)

Diagona kartlägger byggnader i syfte att utvärdera potentiella förbättringsmöjligheter med lämpliga energibesparande åtgärder.

Vi utför flygburen termografering med drönare (UAS). Ett tidsbesparande och tekniskt överlägset verktyg som reducerar konsultarvodet med 40–50% jämfört med motsvarande markburen kontroll.

Klicka gärna vidare på bilden för att se hur ett Kund-case kan se ut hos oss, där principen för genomförandet och slutprodukten beskrivs.

Om intresse finns beskriver vi gärna närmare hur tjänsten med drönare kan göra er verksamhet lönsammare och vilka tekniska förutsättningar som krävs för att utföra de energibesparande åtgärderna.

Med vänlig hälsning,
David Söderström
VD