Diagona Nominerad till DI Gasell 2020

Diagona har blivit nominerad till det prestigefyllda priset DI Gasell 2020.

 

Tidningen Dagens Industri hyllar varje år Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län genom att dela ut utmärkelsen DI Gasell.

Inför nomineringen granskas företagets fyra senaste årsredovisningar och mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven och får kalla sig Gasellföretag.

Det är därför en stor ära att få bli nominerad och otroligt roligt att vi uppfyllt alla kraven på vad ett Gasellföretag ska vara.
För att uppfylla kraven som ett Gasellföretag måste följande uppfyllas:
  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  •  Sunda finanser.

Begreppet Gasell skapades av den amerikanske forskaren David Birch. Ett Gasellföretag är ett litet snabbväxande företag och som Birch visade redan på 1980-talet är det dessa företag som skapar flest nya jobben, till skillnad från storföretagen som ständigt måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen.

Vi vill Tacka alla hårt kämpande kollegor, gruppledare och chefer, för utan er hade vi inte lyckats komma så här långt.
Tack DI och tack alla som kämpat, hjälpt och följt oss igenom denna resa!