Sjömätning

Batymetri

Batymetrier beskriver terrängens fysiska form under vatten och är motsvarigheten till topografi på land. Havsbottens batymetri tas fram numera främst genom användande av mångstråle ekolodning.

Multibeam ekolodning

Högupplöst ”mångstråle-ekolod” av modell MB2 från Teledyne som inte bara lokaliserar små föremål utan även kartlägger botten, byggnadsverk i hamnar i 3D och ute till havs efter ert behov. All mätning med multibeam-ekolod utförs heltäckande med tillhörande sensorer och sker i enlighet med gällande anvisningar från Sjöfartsverket, FSIS-44 (IHO S-44).

Side Scan Sonar

En Side Scan Sonar kan på ett enkelt sätt liknas vid en torpedliknande stålkropp (towfish) med två ekolod fastsatta på varsin sida som sänder ut signaler vågrätt istället för lodrätt. Signalerna sänds upp till båten via en fiberoptisk kabel där de tolkas och spelas in av en dator som sedan visar resultatet tvådimensionellt på en skärm.

Deepvisions sido tittande ekolod används framförallt för att söka av större områden där relativ små föremål kan lokaliseras vilket kan komma till nytta för olika projekt.

Vrakundersökningar

Vrak kan utgöra ett potentiellt hot mot miljö om dessa läcker olja eller släpper ut andra miljöfarliga ämnen. Med specifika undersökningar och mätinstrument kan man utvärdera tillståndet på vrak i hav och sjöar.

Farledskontroller

Farleder utgör en viktig del av navigationen och måste därför måste underhållas och djupmätas och kontrollera märken och enslinjer.

Muddringskontroller

Muddring innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Muddring kan utföras genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i syfte att fördjupa en farled eller hamn. Vi utför övervakning av den dagliga utvecklingen av sedimentuppsamling, kontroll av volymer som släpps ut till godkända områden samt batymetrisk rapport om området.