Marina Tjänster

mar-01

Marina Provtagningar

Tillsammas med våra samarbetspartners har vi specialkunskaper inom limnologi, marinbiologi, ekotoxikologi, sedimentologi, kemi, geologi och hydrologi. Vi kan erbjuda provtagningar i Vatten, mark och sediment.

mar-02

Bottenkartering

Kartering av bottnar utförs med hjälp av Multibeam eller Side Scan Sonar, dessa kan innebära undersökningar av bottenmorfologi för olika studier och undersökning av anläggningsytor.

mar-03

Miljödykningar och undervattensfilmning

Inventering av undervattensmiljöer samt dokumentation av marina förhållanden med undervattenskamera. Dessa kan göras med dykare och ROV.

mar-04

Släpkamera

En kamera för undervattensbruk, vilken är avsedd att släpas bakom en båt för att visa vad som finns på botten. Kan användas för botteninventeringar, vrakletning eller inspektion av föremål på botten.

mar-05

Dykundersökningar av varierande slag

Vi kan erbjuda dykundersökningar inom inspektion och vetenskaplig dykning av varierande slag för olika inventeringar, installation av utrustning, film och foto m.m.

mar-06

Ackrediterade kemiska analyser

Vi har samarbete med akrediterade laboratorier som kan utföra kemiska analyser för olika ändamål, dessa analyser hänger oftast ihop med olika provtagningar som görs i fält inom arkeologi, biologi, oceanografi, ekologi m.m.

Kontaktperson för Marina tjänster

Vill du ha en offert av oss?

Fyll i nedan formulär.

    obligatorisk


    obligatorisk


    obligatorisk