Inspektion

inspk-01

Rovinspektioner

Inspektioner kan utföras med hjälp av vår obemannade farkost Bluerobotics 2 som är utrustad med både video, foto och griparm. Det finns även tillgång att koppla på en Side Scan Sonar och positionering med GPS RTK genom mjukvaran EIVA.

inspk-02

Dykinspektioner

Undervattensinspektioner och besiktningar för hamnar, marinor och privata installationer utförs enligt regelverket där undervattenskamera samt olika instrument och verktyg används för specifika jobb.

inspk-03

Broinspektioner

Inspektioner av broar är en av våra specialkompetenser. Syftet med dessa är att klargöra broarnas fysiska och funktionella tillstånd samt att ge underlag för planering och genomförande av åtgärder. Vår personal har genomgått särskild utbildning i Trafikverkets regi.

inspk-04

Hamninspektioner

Hamnar utgör en del av samhällets infrastruktur och transportapparat. Över 90% av det transporterade godset till och ifrån Sverige passerar över svenska hamnars kajer. Dessa måste därför ses över och inspekteras med jämna mellanrum. Vi kan utföra akustisk avbildning av anläggningen undervatten samt ta sediment och andra prover.

inspk-05

Vrakinspektioner

Vrakinspektioner kan förekomma i samband med marinarkeologiska undersökningar eller vid inspektioner av sänkta fartyg som gått på grund av olika anledningar. Vid varje inspektion genomförs en audiovisuell dokumentation av olycksplatsen.

inspk-06

Sjöledningar

Inspektion av sjöledningar är vanligt förekommande för industrin, till exempel för vattenintag av kylvatten, för avlopp eller för fjärrvärme och fjärrkyla, vi kan säkerställa inspektionen med filmning, 3D avbildning och RTK positionering.

inspk-07

kraftverksinspektioner

Den svenska vattenkraften står för nästan 50 % av landets elproduktion vilket gör dess konstruktioner till en viktig del av samhällets infrastruktur. För att ett vattenkraftverk ska fungera effektivt och säkert ställs höga krav på komponenternas funktion och kondition. I dagsläget genomförs därför rutinmässiga kontroller på, i och runt dessa anläggningar med både ROV och dykare.

Kontaktperson för Marin Inspektion

Kontaktperson för Marin Inspektion

Fyll i nedan formulär.

    obligatorisk


    obligatorisk


    obligatorisk