Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL

  • Kontrollansvarig (KA) är ett begrepp som infördes i plan- & bygglagen 2011 och ersatte begreppet

kvalitetsansvarig

  • som fanns i den äldre plan- & bygglagen. Huvudregeln enligt Plan & Bygglagen (PBL) är att det ska finnas en eller flera certifierade kontrollansvariga vid utföranden av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov och/eller marklov.

Här kan du läsa om vilket ansvar som belastar dig som byggherre, reglerat via Plan & Bygglagen.

Vi underlättar din roll som byggherre och ser till att startbesked beviljas och/eller att åtgärden fortlöper under hållbara förhållanden. Läs mer om vår roll som kontrollansvarig här nedan.

 


Rollen som kontrollansvarig:

Vi utför uppdrag som kontrollansvariga i samband med nybyggnads-, renoverings-, ombyggnads-, tillbyggnads-, (ROT-) och rivningsprojekt. Inom vår roll som kontrollansvarig, ingår det att:

  • Tillsammans med dig som byggherre, skapa ett förslag till en kontrollplan
  • Biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall vid rivning
  • Se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs enligt myndighetskrav
  • Informera dig som byggherre vid avvikelser från kontrollplanen samt vid behov meddela byggnadsnämnden
  • Närvara vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • Utföra och dokumentera arbetsplatsbesök samt notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärdering inför slutbesked
  • Delge ett utlåtande till dig som byggherre och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

 

Se även de tjänster som Diagona AB erbjuder som tilläggsuppdrag, med syfte till att säkerställa byggnadens och/eller fastighetens beständig- & hållbarhet över tid.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vår roll som kontrollansvarig enligt PBL och hur Diagona AB får ert byggprojekt genomfört med så få komplikationer som möjligt.

VI utför uppdrag i hela Stockholms län med omnejd till Mälardalen.

Diagona erbjuder även tjänster som:

 

 

Har du frågor om KA:s roll eller vår tillgänglighet?

Ställ din fråga här!

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
   • En trygg samarbetspartner i ditt byggprojekt
   • Strukturerat arbetssätt
   • Möter krav på behörighet och utbildning
   • Flexibilitet
   • Fasta priser från 8000:-

 


Vi är certifierade kontrollansvariga enligt PBL, behörighet N
VI är dessutom anslutna till Sveriges byggnadsingenjörers Riksförbund (SBR).
 


Kontakta mig för beställningar eller frågor om uppdrag!
 

 


JOHAN PETERSSON


070 304 48 43


jp@diagona.se