Vi utför fuktsäkerhetsuppdrag & skadeutredningar inom olika byggnadsskeden. Vi anpassar metodval efter respektive skeden, se nedan.

1

Projekteringsskeden

 • Vilka krav & ambitioner gäller för fuktsäkerheten?
 • Finns det handlingar som beskriver detaljer om hur fuktsäkerhetsarbetet skall tillämpas i byggproduktionen?
 • Vilken arbetsmetodik följs för att säkerställa att byggnaden är beständig mot fukt?
 • Tar produktionstidplanen hänsyn till aktiviteter som berör fuktsäkerheten?
 • Har fuktsimuleringar för byggnadsentreprenadens olika aktiviteter utförts?
2

Produktionsskeden

 • Hur följer entreprenaden upp dem krav & ambitioner som berör fuktsäkerhet, vilka torde ha fastställts i projekteringsskedet?
 • Hur ska fuktnivån i luft och ingående byggnadsmaterial dokumenteras?
 • Krävs särskilda arbetsberedskaper för vissa typer av arbetsmoment ?
 • Hur samordnas & kommuniceras fuktsäkerheten från arbetsledningen till  entreprenörer?
 • Hur sköter ni leveranskontrollen av byggnadsmaterialet ur fuktsynpunkt?
3

Förvaltningsskeden

 • Har en vatten-/fuktskada redan inträffat?
 • Har ni redan observerat mögelskador?
 • Är ni i behov av en material- eller luftanalys?
 • Är du en privat fastighetsägare eller ett försäkringsbolag som önskar en oberoende besiktningsman? Vi dokumenterar skadeorsaken, skadeomfattningen och föreslår lämpliga åtgärder.
 • Vi formar utredningen efter de symptom som följer samt tillämpar en utredningstrappa enligt SWESAQ-modellen.

Ansvarig Person
Inspektion - Fukt och Skadeutredningar

Vill du ha en offert av oss?

Fyll i nedan formulär.

obligatorisk


obligatorisk


obligatorisk