Besiktning & Kontroll

Teknisk-, juridisk- och/eller ekonomisk kvalitetssäkring

3

Kontrollansvarig

 • Går du som privatperson i sälj-/köptankar för fastigheter & bostäder? Vi utförs överlåtelsebesiktningar enligt Jordabalken via upprättad metodbeskrivning av SBR (Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund).
 • Är du/ni ett fastighetsbolag som är i behov av en byggnadsteknisk statuskontroll, underhållsplan eller dokumentation i samband med försäkringsskada
 • Genom våra övriga tjänsteområden anpassar vi byggnadsbesiktningen utifrån dem förutsättningar som ges inför / under besiktningen.
1

Besiktning inom Bygg och Renovering

 • Har du som fastighetsägare beställt ett bygg-/renoveringsarbete som du önskar besiktiga?
 • Har du beställt en entreprenad enligt Allmänna Bestämmelser (AB) och önskar få denna besiktigad?
 • Behöver ni en kontrollansvarig enligt PBL (Plan- & bygglagen) ?
 • Vi har behöriga & certifierade besiktningsmän enligt SBR (Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund) & RISE.
2

Besiktning inom Anläggning

 • Är du/ni distributörer och/eller ägare för fjärrvärmeanläggningar och önskar dokumentera ledningsnätet?
 • Är du/ni distributörer och/eller ägare för elanläggningar och önskar dokumentera ledningsnätet med ingående komponenter?
 • Har du/ni observerat ett läckage för vatten- och/eller uppvärmningsanläggningen och önskar få denna dokumenterad?
3

Besiktning inom Fastighet

 • Går du som privatperson i sälj-/köptankar för fastigheter & bostäder? Vi utförs överlåtelsebesiktningar enligt Jordabalken via upprättad metodbeskrivning av SBR (Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund).
 • Är du/ni ett fastighetsbolag som är i behov av en byggnadsteknisk statuskontroll, underhållsplan eller dokumentation i samband med försäkringsskada
 • Genom våra övriga tjänsteområden anpassar vi byggnadsbesiktningen utifrån dem förutsättningar som ges inför / under besiktningen.

Kontaktperson för Besiktning och Kontrollansvarig

Vill du ha en offert av oss?

Fyll i nedan formulär.

obligatorisk


obligatorisk


obligatorisk