Besiktning & Kontroll

Teknisk-, juridisk- och/eller ekonomisk kvalitetssäkring

Bygg

  • Har du som fastighetsägare beställt ett bygg-/renoveringsarbete som du önskar besiktiga?
  • Har du beställt en entreprenad enligt Allmänna Bestämmelser (AB) och önskar få denna besiktigad?
  • Behöver ni en kontrollansvarig enligt PBL (Plan- & bygglagen) ?
  • Vi har behöriga & certifierade besiktningsmän enligt SBR (Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund) & RISE.

Anläggning

  • Är du/ni distributörer och/eller ägare för fjärrvärmeanläggningar och önskar dokumentera ledningsnätet?
  • Är du/ni distributörer och/eller ägare för elanläggningar och önskar dokumentera ledningsnätet med ingående komponenter?
  • Har du/ni observerat ett läckage för vatten- och/eller uppvärmningsanläggningen och önskar få denna dokumenterad?

Fastighet

  • Går du som privatperson i sälj-/köptankar för fastigheter & bostäder? Vi utförs överlåtelsebesiktningar enligt Jordabalken via upprättad metodbeskrivning av SBR (Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund).
  • Är du/ni ett fastighetsbolag som är i behov av en byggnadsteknisk statuskontroll, underhållsplan eller dokumentation i samband med försäkringsskada
  • Genom våra övriga tjänsteområden anpassar vi byggnadsbesiktningen utifrån dem förutsättningar som ges inför / under besiktningen.