kundcase

KVALITETSSÄKRING AV KLIMATSKAL PÅ FLERBOSTADSHUS MED DRÖNARE (UAS)

Termografering av fastigheten med vår UAS-lösning för att lokalisera eventuella läckagepunkter, kritiska för energiåtgång samt kondensutfällning.

KONTROLL AV KRAFTLEDNING MED DRÖNARE (UAS)

Flygburen eltermografering innebär att ni kan utföra kontrollen under tiden anläggningen är i drift och upptäck eventuella fel i ett tidigt stadie. Metoden är beröringsfri vilket ökar personalsäkerheten.